Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Badania L. Szymały – kontynuacja

Badania L. Szymały nad obiektywnością i stałością względnie zmiennością ocen poszły w ślad za pracami uprzednio omówionymi. Znaczy to, że chodziło w nich o porównanie kolejnych ocen ze sobą oraz ocen…

Odbieranie kosmicznych sygnałów

Spróbujmy teraz podejść do problemu z drugiej strony, zastanawiając się, jakie istnieją szanse na ode-branie przez nas celowo nadawanych kosmicznych sy-gnałów radiowych? Powiedzmy od razu, że próba…

Częstotliwość zapamiętania kilku zgłosek

Ponieważ w trzech różnych grupach osób i w trzech różnych warunkach kształtowania się procesu zapamiętywania występuje niemalże identyczna maksymalna częstotliwość zapamiętania kilku zgłosek, dowodzi…

Faza fascynacji

W fazie przekształcania istotne są dwie sprawy: odczarowanie partnera i próba przemienienia go tak, żeby choć trochę odpowiadał obrazowi, który sobie stworzyliśmy na początku miłości.

Zastosowania praktyczne dla elektryczności

Mówiliśmy dotąd o roślinach, a chciałbym jeszcze dorzucić słów parę o organizmach jednokomórkowych. Pierwsze przeprowadzane z nimi eksperymenty były bardzo proste: umieszczano rozmaite kultury…

Poznanie praw rządzących zapamiętywaniem

Celem zasadniczym badań było poznanie praw rządzących zapamiętywaniem. Poznanie to powinno umożliwić ograniczenie żywiołowości zapamiętywania w procesie zdobywania wiedzy o świecie, powinno ułatwić…