Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Częstotliwość zapamiętania kilku zgłosek

Ponieważ w trzech różnych grupach osób i w trzech różnych warunkach kształtowania się procesu zapamiętywania występuje niemalże identyczna maksymalna częstotliwość zapamiętania kilku zgłosek, dowodzi to nieprzypadkowego charakteru tego zjawiska. Co cechuje te 3 lub 4 najlepiej zapamiętane zgłoski w porównaniu z pozostałymi? Zgłoska „tah” jest pierwszą, a „wih” ostatnią w szeregu. Zgłoska „zan” jest identyczna z nazwiskiem Zan, znanym niemal wszystkim (84%) osobom badanym. Zgłoska „zuz” jest jedyną zgłoską zbudowaną symetrycznie i tym wyróżnia się wśród wszystkich pozostałych. Można więc stwierdzić, że najlepiej zostały zapamiętane zgłoski: a) najbardziej związane z minionym doświadczeniem, b) najbardziej wyodrębniające się z całego zbioru swą jakością i swoim położeniem (początek, koniec).

Stwierdzone zależności wyjaśnię dokładniej w rozdziałach następnych, tutaj przedstawiam wyniki uzyskane w grupie eksperymentów GE-17 (A, B, C):

– 1. Zapamiętywanie materiału zgłosek poprawia się wraz ze wzrostem jego powiązania z celem działania.

– 2. Zapamiętywanie zamierzone zgłosek jest przeszło dwukrotnie (33 : 15) skuteczniejsze aniżeli zapamiętywanie samorzutne.

– 3. Nastawienie na zapamiętanie aktywizuje dodatkowe procesy myślowe, które albo nie występują, albo działają w mniejszym zakresie, jeśli jest się tylko nastawionym na uważną recepcję materiału.

– 4. Zamierzone zapamiętywanie zgłosek bez sensu wykazuje wyższy stopień dokładności wyodrębniania poszczególnych członów materiału oraz wyższy stopień ujmowania stosunków między tymi członami i wiązania ich w grupy.

– 5. Dla procesu wiązania składników zasadnicze znaczenie ma aktywizacja śladów w postaci przypominania się wyrazów podobnych do zgłosek.

– 6. W zapamiętywaniu zamierzonym występuje dodatkowy proces utrwalania bodźców przez ich powiązanie, gdy to tylko jest możliwe.

– 7. W procesie zapamiętywania zgłosek bez sensu występuje bardzo wyraźnie tendencja do usensownienia bezsensownego materiału, realizująca się w postaci ujmowania zgłosek jako części przypominających się sensownych wyrazów, w postaci wiązania zgłosek z wyrazami do nich podobnymi, przypominającymi się samorzutnie z ewentualnym wybieraniem spośród kilku wyrazów „najodpowiedniejszego”, o czym decyduje najczęściej jego obrazowość i powiązanie z doświadczeniem.

– 8. Przy zapamiętywaniu materiału zgłosek bez sensu uwidacznia się również zależność jego skuteczności od związku materiału z minionym doświadczeniem i od jego struktury w sensie stosunku między poszczególnymi składnikami.

– 9. Analiza różnic indywidualnych wykazała również, że stopień zapamiętania zgłosek bez sensu zwiększa się bardzo wy- raźnie w miarę wzrostu wykształcenia i rozwoju umysłowego.

Mają rację I. P. Zinczenko i A. A. Smirnow podkreślając, że zapamiętywanie samorzutne (autorzy ci, jak wszyscy inni, nazywają je mimowolnym) było badane przez psychologów bardzo skąpo, w bardzo małym zakresie. Warto zastanowić się także nad przyczyną tćgo faktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.