Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Diageneza

Świeżo nagromadzone osady są luźne, miękkie, a jeżeli zostały złożone w środowisku wodnym, są nasiąknięte wodą. Ulegają działaniu czynników fizycznych i chemicznych swojego środowiska, czyli diage-nezie, która często powoduje przekształcenie ich w-skały lite, twarde i o znacznie mniejszej porowatości. Ciśnienia i temperatury, w których przebiega diageneza, niewiele różnią się od tych, w jakich zostały nagromadzone osady. W większych ciśnieniach i wyższych temperaturach dochodzi do metamorfizmu, którego cechami są: powstawanie nowych minerałów, często na drodze reakcji między minerałami (fazami stałymi), tworzenie się dużych osobników krystalicznych, dość często o dobrze wykształconych postaciach krystalograficznych (fenokryształy), rekrystalizacja materiału pierwotnego oraz zanik kolidów. Diageneza może nosić cechy przedłużającego się wietrzenia chemicznego luźnych osadów, np. czysto kwarcowe piaski, które zawierają śladowe ilości innych składników, powstają ze zwykłych piasków wydmowych i innych wskutek odprowadzenia innych składników w trakcie diagenezy pierwotnego osadu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.