Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Działanie mechanizmu pamięci

Dziś jeszcze trudno odpowiedzieć w sposób wyczer-pujący na pytanie o działanie mechanizmu pamięci. Wiadomo z bezpośrednich obserwacji, że protoplazma wewnątrz neuronów w czasie ich pracy ulega jak gdyby rozrzedzeniu, co świadczy o intensywnym procesie syntezy białek i kwasów nukleinowych, którym, jak 10 jui WiCHlJ, Sterują molekuły DNA. Pośrednikami pomiędzy „matrycą” DNA a syntetyzowanymi biał- kam: są właśnie drobiny RNA. Na dogłębnym poznaniu tych procesów koncentruje się obecnie uwaga większości biologów. Zespół badaczy radzieckich, pracujący pod kierunkiem P. K. Anochina, zwrócił szczególną uwagę na tzw. synapsy, czyli miejsca połączeń włókien nerwowych z neuronami, których bywa niekiedy i kilka tysięcy. Jeszcze całkiem niedawno sądzono, że synapsy nie różnią się między sobą, tak pod względem budowy, jak i składu chemicznego. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Właśnie dzięki różnicom w składzie synaps impulsy, przychodzące różnymi włóknami, wywołują tylko swoiste łańcuchy reakcji, za każdym jednak razem prowadzące ostatecznie do molekuły RNA. Procesy te, oczywiście, trwają nie dłużej niż parę setnych sekundy – krócej niż trwa przeczytanie najkrótszego nawet słowa. W tym miejscu chciałbym zaryzykować pewne porównanie, które, być może, wywoła gwałtowny sprzeciw wśród uczonych, niekiedy jednak dobrze jest stracić nieco na ścisłości, jeśli zyska na tym poglądowość opisu. Chciałbym mianowicie porównać synapsy do klawiszy maszyny do pisania, z tą różnicą, że maszynistka wie, który klawisz powinna nacisnąć, w jaki zaś sposób impuls odnajduje „swoją’ synapsę dotychczas nie wiemy. Dalsza analogia jest już widoczna: klawisze wprawiają w ruch dźwignię czcionki, która odbija się na papierze, impuls zaś, docierający do synapsy, wywołuje łańcuch reakcji che-micznych, powodujących zmiany w RNA, które z kolei pociągają za sobą wyprodukowanie określonego typu drobiny białka, czyli swego rodzaju „wydrukowanie’ informacji w pamięci. Oczywiście porównanie to jest bardzo niedoskonałe, chociażby z uwagi na to, że neurony nie znajdują się w izolacji, a wręcz przeciw- me – Iwoną skomplikowany, pełen wewnętrznych sprzęzen, system. Rozszyfrowanie tej jednej z najwięk-szych tajemnic przyrody jest jednak obecnie już tylko kwestią czasu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.