Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Instynkty u zwierząt – kontynuacja

Grupy treściowe nr 25–35. Kotka bawi się z sobolem: kotka, a przy niej małe szczury: laborantka naciera watą kociątko: labo- rantka zamienia kociątko leżące przy matce na szczury: mały szczur ssie kotkę.

Wskaźnik zapamiętania tego fragmentu wynosi przy filmie bez napisów/ 25, przy filmie z napisami 74, a więc trzykrotnie więcej. Jessce większa różnica występuje w odniesieniu do samych zabiegów laborantki. Tutaj w pierwszym wypadku wskaźnik średni. wj nosi 18, w drugim – 84.

Wobec niedokładności spostrzegania przedmiotów różne przedmioty są odzwierciedlane jako jednakowe, aktywizując odpowiednie struktury pojęciowe. Kot i soból rozpoznane są, z jednym tylko wyjątkiem, jako „dwa bawiące się koty”. Małe szczury są rozpoznane jako małe kocięta i całe ich zachowanie się (treść fragmentu 25-35) – jako karmienie kociąt. Na przykład K. Ch. mówi: Kotka karmi małe kocięta: A. W.: Kotka karmi mole, a la- borantka pomaga.

Ten typ odtworzeń powtarza się niemal u wszystkich osób. Zabiegi laborantki są rozpoznane jako: Kobieta czyści (obmywa) kocięta. W zależności od dokładności spostrzegania bodźców aktywizują się różne struktury myślowe i stając się ich treścią w tym powiązaniu utrwalają się jako odbicia pamięciowe bodźców. W naSzym przypadku nierozróżnienie sobola od kota prowadzi do włączenia ich w strukturę myślową bawiących się kotów, a nierozróżnienie młodych szczurów i kociąt do włączenia ich w zaktywizowaną strukturę myślową kotki karmiącej małe – powodując w obu przypadkach błędne odbicie treści filmu. W filmie z napisami kolejność jest taka:

– 28. Obraz: Kotka leży z małymi szczurami.

– 29. Napis: „W jaki sposób powstała tak niezwykła rodzina?”

– 30. Obraz: Laborantka naciera watą kotka.

– 31. Napis: „Zapach kociąt przenosi się na małe szczury”.

– 32. Obraz: Laborantka naciera watą małego szczura.

– 33. Napis: „Instynkt macierzyński sprawia, że kotka przyjmuje tak’ nie zwykłych wychowanków”. .

– 34. Obraz: Laborantka odbiera kotce kocię, a daje szczury.

– 35. Obraz: Mały szczur ssie kotkę. jest soból” – aktywizuje złożoną strukturę związków czasowych, stanowiącą podstawę rozumienia tych zdań. Myśl o instynkcie , macierzyńskim staje się głównym ogniskiem w procesie dalszego odzwierciedlania filmu. Druga część napisu jest już odbiciem zjawiającego się po napisie obrazu (26) kotki bawiącej się z sobolem i jest podstawą odróżnienia sobola spostrzeganego zwykle jako kot. Dalszy (27) napis: „Oto zwykłe młode szczury” – staje się podstawą odróżnienia szczurów od kociąt w obrazach następujących potem, a w najbliższym (28) – dostrzeżenia szczurów przy kotce, budząc zrozumienie niezwykłości sytuacji. Następny (29) napis: „W jaki sposób powstała tak niezwykła rodzina?” – nastawia na ujmowanie dalszych zdarzeń jako wyjaśniających. Następują obrazy wyjaśniające, przy których przedmioty i ich czynności zostają powiązane i włączone w podstawową strukturę myślową: „Instynkt macierzyński jest podświadomy i ślepy”. Ostatni napis (33). „Instynkt macierzyński sprawia, że kotka przyjmuje tak niezwykłych wychowanków” – uogólnia spostrzegane zjawiska i wzmacnia ich powiązanie.

Powstało odbicie pamięciowe luźnych przedmiotów. Napis kieruje odzwierciedlaniem filmu, aktywizuje związki myślowe oglądanych zjawisk, włączając je w łańcucki przyczyn i skutków i utrwalając je jako takie w odbiciu pamięciowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.