Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Młodzież i ich hierarchia wartości

Kolejna książka profesora Józefa Pietera podejmuje temat niezwykle ważny i aktualny. Analiza specyficznie ludzkiego świata ocen i wartości ma bowiem podstawowe znaczenie nie tylko dla postępu nauki o człowieku, ale również – a może przede wszystkim – dla praktyki codziennego oddziaływania na ludzi, zwłaszcza na dzieci i młodzież.

Znaczenie wszelkich badań, zmierzających do poznania reprezentowanych przez młodzież hierarchii wartości, do poznania umiejętności i sposobu oceniania, wzrosło zwłaszcza w ostatnim okresie, kiedy dostrzeżono i przypisano właściwą rangę potencjalnym możliwościom młodzieży w zakresie kształtowania otaczającej rzeczywistości. Pełne wykorzystanie tych możliwości dla zdynamizowania społeczno-gospodarczego rozwoju kraju wymaga podjęcia prac badawczych, mających na celu poznanie tego wszystkiego, co dla młodego pokolenia charakterystyczne, w czym zawiera się jego stosunek do rzeczy, zjawisk, ludzi i wreszcie samego siebie. Pod tym względem prezentowana praca spełnia ważną funkcję: z jednej strony informującą, z drugiej inspirującą.

Szereg rozważań, subiektywnych refleksji Autora wzbudza wątpliwości i zastrzeżenia, głównie ze względu na ich jednostronność. Ale – chociaż nie z wszystkimi tezami Autora można się zgodzić, nie pod wszystkimi poglądami (zwłaszcza teoretycznymi) podpisać – to niewątpliwie skłonią one Czytelnika do refleksji, własnych przemyśleń, a nawet do samodzielnych poszukiwań, weryfikacji i doskonalenia metod dotarcia do świata r wartości i ocen, tak bardzo uzależnionych od otaczającej rzeczywistości i tak bardzo specyficznych dla każdego człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.