Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Różne cechy i aspekty w jakości ocen

W jakości ocen można brać pod uwagę różne ich cechy czy aspekty. W rezultacie kilku zebrań seminaryjnych jesienią r. 1964 przyjęto umownie, że zbadać warto przede wszystkim następujące aspekty ocen, a zarazem problemy częściowe: a) jakość wyrazu gramatyczno-logicznego, b) stopień stabilności, bądź zmienności ocen (danego ucznia, osobno – uczniów danego wieku, czy poziomu nauczania), c) stopień zgodności (bądź niezgodności) między ocenami krytycznymi, tj. dotyczącymi cudzych cech osobistych a ocenami samokrytycznymi, wreszcie d) przynajmniej niektóre spośród wielu prawdopodobnych uzależnień jakości ocen według powyższych trzech aspektów.

W grę wchodzą tu m.in. uzależnienia od następujących czynników osobno zmiennych: a) poziom inteligencji ogólnej, b) zasób doświadczenia osobistego i wiadomości co do urody, ubioru, zainteresowań, pilności czy niedbalstwa szkolnego, c) „bogactwo” względnie „ubóstwo” mowy osobistej i jakość umiejętności wyrażania myśli, d) pośrednio – jakość środowiska kulturowego w domu rodzinnym, w szkole, czy w przedszkolu, zwłaszcza jakość opieki dydaktyczno-wychowawczej, jako czynnika istotnego w tym środowisku.

A priori nierealna byłaby idea wszechstronnego poznania uzależnień. Wymagałoby to ogromnego nakładu kosztów, pracy i czasu. Zadanie przekraczałoby nawet wygórowane wymagania pod adresem doktorantów. Pomimo to częściowe badania nad niektórymi uzależnieniami zostały wykonane dość pomyślnie. Przeważnie autorzy prac skupili się nad dwoma uzależnieniami: od poziomu inteligencji (1) i od wybranych warunków środowiska wychowawczego (2). Zastosowanie niektórych testów inteligencji, np. Ravena, nie nastręczało trudności. Podobnie miała się rzecz z metodą skalowego opisu warunków środowiska wychowawczego, dobrze znaną wykonawcom badań z ćwiczeń z psychologii wychowawczej. Była o tej metodzie mowa w rozdziale poprzednim.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.