Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Serie skal osadowych

Serie skał osadowych mogą składać się tylko z warstewek, np. łupki margliste, łupki ilaste, lub wyłącznie z ławic, jak to często obserwuje się deszczowych lub długotrwałych susz, wpływają na zasobność rzek w wodę i zawiesinę. Odbija się to na charakterze osadów odkładanych na terenach zalewowych i w deltach rzecznych. Najsilniejszy wpływ na charakter osadów wywierają wieloletnie cykle klimatyczne, z którymi związane są poważne zmiany warunków wietrzenia, erozji i nagromadzania osadów, np. w czwartorzędzie następowało czterokrotne ochładzanie się klimatu na północnej półkuli, wkraczanie lodowców na obecny obszar Polski oraz odkładanie osadów lodowcowych, odmiennych od tych, które były tu dawniej nagromadzone. Ocieplanie klimatu i zwiększenie się parowania, przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości opadów, kilkakrotnie spowodowało na obszarze Polski utworzenie się ewaporatow solnych, zwłaszcza w cechsztynie i młócenie. Zmiany prądów morskich wskutek procesów tektonicznych lub zmian klimatycznych wpływają zasadniczo na przebieg i wyniki nagromadzania osadów morskich. Gdy wskutek osuwów czy z innych przyczyn prądy te zostaną wzbogacone w zawiesinę (prądy zawiesinowe), wówczas zmieniają się warunki opadania ziarn. Przejawem tego jest gorsze wysortowanie oraz frakcjonalne warstewkowanie ławic i warstw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.