Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Co stanowi największą niespodziankę? Miliony komputerów cz. II

Dzięki powszechnemu zastosowaniu komputerów podobną płynność uzyskały też inne środki przekazu: rysunki artystyczne, plany budowlane, rysunki techniczne, kompozycje muzyczne, fotografie, nagrania wideo, przeźrocza, prace multimedialne, a nawet arkusze kalkulacyjne. Ręczna metoda produkq’i wymagała zawsze przekopiowania obszernych nie zmienionych części w celu sprawdzenia wpływu zmian na całość. Teraz w wypadku każdego z tych środków przekazu zyskaliśmy to, co podział czasu dał w tworzeniu oprogramowania – możliwości wprowadzania zmian i natychmiastowej oceny ich wpływu na całość bez przerywania toku myśli.

Pracy twórczej sprzyjają też nowe i elastyczne narzędzia pomocnicze. Przy pisaniu na przykład przydają się programy wyszukiwania błędów ortograficznych i gramatycznych, doradczy program stylistyczny, program tworzenia bibliografii oraz godna uwagi funkcja sprawdzania wyglądu stron w ich ostatecznym układzie. Nie potrafimy jeszcze ocenić, jakie znaczenie w doraźnych poszukiwaniach badacza będzie miała encyklopedia z natychmiastowym dostępem lub ogólnoświatowa sieć WWW.

Najważniejsze, że dzięki nowej płynności środków przekazu łatwiejsze staje się rozpatrywanie wielu radykalnie odmiennych możliwości w sytuacji, kiedy praca twórcza dopiero nabiera kształtu. Oto kolejny przykład, w którym zmiana parametru ilościowego ledwie o rząd wielkości, w tym wypadku czasu wprowadzania modyfikacji, wywołuje jakościową różnicę w sposobie wykonywania zadania.

Narzędzia do rysowania umożliwiają projektantom budynków rozpatrzenie znacznie większej liczby opcji w ciągu godziny pracy twórczej. Połączenie komputerów z programowanymi syntezatorami automatycznie generującymi muzykę lub wręcz zapis nutowy znacznie ułatwia palcówki klawiaturowe. Obróbka fotografii cyfrowej, jak w programie Photoshop firmy Adobe, umożliwia przeprowadzanie w ciągu kilku minut eksperymentów, które w ciemni zajęłyby całe godziny. Arkusze kalkulacyjne ułatwiają dla odmiany rozpatrzenie dziesiątków sytuacji typu „Co, jeśli”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.