Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Substancje

Oprócz substancji rozpuszczonych i zawieszonych w wodzie rzeki transportują również grubszy nierozpuszczalny materiał, który jest wleczony. Jest to piasek, żwir i gruz. Doświadczalnie stwierdzono, że płaskie ziarna minerałów ilastych trudniej jest wprowadzić w ruch niż okrągła-we lub nieregularne ziarna kwarcu i innych minerałów. Ziarna minerałów wleczone przez rzekę uderzają o dno i brzegi, wskutek czego powodują ich erozję, której wyniki zależą od prędkości wody, jej ilości, a także od jakości materiału budującego koryto. Dopóki rzeka nie niesie takiej ilości materiału skalnego, jaką jest zdolna transportować, dopóty ero-duje swoje dno i brzegi. Gdy natomiast zawiera więcej materiału niż może unieść, osadza go w tych częściach koryta, w których zmniejsza się prędkość wody. Tworzą się napływy (aluwia). Wyniki erozyjnego i akumulacyjnego działania rzek związane są z budową geologiczną ich dolin oraz charakterem petrograficznym tworzących je skał. Ważnym czynnikiem jest tu również klimat. Gdy w dorzeczu panuje klimat suchy, wówczas słabiej zaznacza się wietrzenie chemiczne i wobec małej ilości wody stosunkowo słabo rozwija się erozja boczna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.