Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

ZAPAMIĘTYWANIE DZIAŁAŃ CZ. II

GE-12-A: Osoba badana załatwiająca jakąś sprawę w mieście nie wie zupełnie, że jest badana i że w badaniu chodzi o to, jak zapamiętuje to wszystko, co przeżywała od wyjścia z domu do załatwienia sprawy. Po załatwieniu sprawy następował maksymalnie szybki powrót do domu i tutaj z udziałem eksperymentatora lub bez jego udziału (w 2 przypadkach ze względu na treść spraw było to konieczne) następowało zakończenie eksperymentu.

GE-12-B: Osoba badana, wychodząc do miasta dla załatwienia jakiejś sprawy, otrzymuje od eksperymentatora polecenie: proszę starać się zapamiętać możliwie wszystko, co pan(i) przeżyje (zauważy, zrobi, pomyśli, powie) od wyjścia do miasta aż do załatwienia sprawy lub powrotu do domu. Po powrocie następowało zakończenie eksperymentu. W wariancie A badano zapamiętywanie samorzutne, w wariancie B zamierzone.

Zakończenie eksperymentu przedstawiało się następująco. Osoba badana, po powrocie do domu lub po przyjściu do wyznaczonego przez pian eksperymentu miejsca, starała się odtworzyć w całości minione działanie w formie ustnej (notowała osoba trzecia) lub pisemnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości przypomnienia sobie sytuacji, przedmiotów, rozmów otrzymywała serię pytań dodatkowych, będących próbą dopomożenia w przypomnieniu brakujących elementów. Na końcu stosowałem rozpoznanie wybranych elementów zarówno spośród odtworzonych, jak i zapomnianych.

Opracowanie materia łu: Dla opracowania materiału zasadnicze znaczenie ma porównanie tego, co wchodziło w skład działania, z tym, co zostało zapamiętane. Wprowadziłem tutaj pomocnicze pojęcie porcji treściowej (skrótowo: p. tr.), przez którą rozumiem odzwierciedlanie i działanie związane z określonym układem bodźców dających się wyodrębnić z innych układów bodźców. W tym znaczeniu porcją treściową jest „spotkanie znajomego”, „oglądanie wystawy”, „rozmowa na temat wakacji” itp. Jeżeli w toczącej się bez przerwy rozmowie tematem kolejno są wakacje, egzamin, film, jakiś znajomy itp., to w rozmowie tej można wyodrębnić kilka porcji treściowych związanych z odzielnymi, różnymi tematami. Nie trzeba podkreślać, że badanie takie ma charakter makroskopowy. Kto spróbuje przeprowadzić analogiczne badanie, przekona się, że słuszne jest postulowanie badania „mikroskopowego”, ale na realizację tego postulatu trzeba jeszcze cierpliwie poczekać.

Teraz przedstawię szczegółowiej wyniki dwóch eksperymentów, po jednym z grupy 12-A i 12-B, a na końcu omówię ogólne wyniki całej grupy eksperymentów. Wypowiedzi osób badanych podawane będą w tym i w dalszych rozdziałach książki w oryginalnym brzmieniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.