Blog naukowy z Gliwic. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki pływania...

Zmiany hipsometryczne

Zmiany hipsometryczne dna morskiego, linii brzegowej czy lądu powodują zmiany prędkości wód rzecznych, zasięgu prądów morskich i falowania morskiego, a tym samym modyfikują warunki gromadzenia osadów. Zmiany te są tym silniejsze, im większe jest naruszenie poprzedniego układu. Może dojść do obniżenia podstawy falowania aż do dna morskiego i erozji wcześniej nagromadzonych na nim osadów. Może również nastąpić zjawisko odwrotne: wskutek pogłębienia się morza mogą powstać warunki sprzyjające dalszej kumulacji osadów w miejscach dawniej erodowanych przez prądy morskie. Zwiększenie spadku rzeki, a co za tym idzie zwiększenia jej zdolności erozyjnej, powoduje, że ilość materiału przenoszonego w dół rzeki i dostarczanego do morza jest większa. Na charakterze osadów silnie odbija się zmiana warunków życia organicznego. Gdy są sprzyjające, w osadach nagromadza się dużo materiału organogenicznego, np. mogą tworzyć się wapienie rafowe, kreda, lub pokłady węgla. Gdy wegetacja zanika, osady ubożeją w szczątki organiczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.